• Machka Kart Sözleşmesi


  1. MACHKA Card ücretsizdir. MACHKA her zaman kart ile ilgili uygulamalara değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

  2. MACHKA Card üye programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. MACHKA Card üye programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

  3. Üye, MACHKA Card üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde MACHKA tarafından genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketler4 ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verir. Üye, MACHKA Card Başvuru Formu ve diğer yollarla verdiği kişisel bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına, aksini belirtmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan iletişim kurulmasına izin verir.

  4. Üye veri paylaşım tercihlerini web-sitesi veya call-center üzerinden değiştirebileceği gibi talebini MACHKA'nın yazılı ve eposta iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri MACHKA'nın hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından MACHKA'nın faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Bu yetki, sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi halinde dahi geçerlidir. Bununla MACHKA, işbu verileri, 15. Maddede düzenlenen durum ve üye tarafından verilerin "Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı" izni ve kapsamı hariç olmak üzere faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz.

  5. Kartın kullanımından, saklanmasından kart hamili sorumludur. Kart hamili, kartın kaybolması, çalınması halinde MACHKA'ya durumu derhal bildirmekle sorumludur. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.

  6. MACHKA Card üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb. den, Üye'ye imkan sağlanamamasından dolayı MACHKA sorumlu tutulamaz.

  7. MACHKA Card puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, MACHKA Card üye programından faydalanması için kendisine verilen kart numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın üye ve başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını, üye’nin sonlandırılacağını ve diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, MACHKA Card'ın kaybolması, çalınması halinde, bu durumu MACHKA'nın MACHKA Card üye programı iletişim kanallarından derhal bildirilecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur.

  8. MACHKA Card, kredi kartı olarak kullanılamaz, bu kart ile ödeme yapılamaz.

  9. MACHKA Card ile kazanılan puanlar ertesi gün kullanılabilir. Kullanım süresi kazanılan tarihten sonraki yılın son gününe kadardır. MACHKA kullanım süresi dolmuş puanları her yıl başında sıfırlama hakkına sahiptir. Alışverişlerin iadesinde karta verilen ekstra haklar geri alınır.

  10. Kartta biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

  11. Üye kazandığı, haklarından, geçerli koşullar dâhilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye'ye kazandırılan haklar, birinci ve dördüncü madde -hükümleri saklı kalmak üzere, MACHKA tarafından silinir.

  12. MACHKA Card üye programı, MACHKA tarafından belirlenen mağazalarda geçerlidir. MACHKA, MACHKA Card üye programının geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. MACHKA Card kampanyalarının türleri ve şartları, her bir MACHKA mağazasında farklılık gösterebilir. MACHKA, farklı MACHKA mağazalarında ve/veya <a href="https://www.machka.com.tr/">www.machka.com.tr</a>'de geçerli olacak kampanyaları ve kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte serbesttir.

  13. Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek 4'üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren üye'lerin, MACHKA Card puanlarını, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde MACHKA Card puanları, üyelik sona erme tarihinde MACHKA tarafından silinir. Bu madde, MACHKA Card uygulamasının MACHKA tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

  14. Üye MACHKA'ya bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceği, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle MACHKA'nın maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde MACHKA Card üye programı kayıtlarının kesin dahil sayılacağını kabul eder.

  15. Üye, MACHKA'ya verdiği bilgileri MACHKA'nın grup, şirketleri, iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşan kurum ve kuruluşların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kullanımı izni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.

  CARD ÜYELİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KULLANIMI İZNİ FORMU

  Kişisel verilerinizin Ipekyol Giyim Sanayi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi ("Ipekyol" veya "biz") tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya herhangi bir şekilde işlenmesinde işbu politika uygulanır.

  Kişisel veri nedir?

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. isminiz, TC kimlik numaranız gibi üyelik formu doldurulurken vermiş olduğunuz veriler veya alışverişlerinize ilişkin olarak tutulan veriler bu kapsama girer.

  Hangi Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işliyoruz?

  MACHKA Üye Programı'na katılırken vermiş olduğunuz bilgiler, ilgi alanlarınız, hangi tarihte hangi ürünleri satın aldığınız, hangi ürünlerle ilgilendiğiniz gibi bilgiler, web-sitemizi ziyaret ederken hakkınızda topladığımız veriler program çerçevesinde kullanılır. Farklı bir yolla verilerinizi topladığımız hallerde mevzuatın gerekli kıldığı hallerde sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz.

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

  MACHKA Üye Programı'na katılırken vermiş. olduğunuz bilgiler fırsatlarımızdan yararlanabilmeniz, ilgi alanlarınızın belirlenerek tarafınıza ilgilenebileceğiz ürünlerin sunulabilmesi için kullanılır. Yine ilgilenebileceğiniz ürünleri sunmak amacıyla hangi ürünler ve/veya ürün gruplarından ürün satın aldığınız ve/veya hangi ürün ve/veya urun gruplarıyla ilgilendiğiniz gibi bilgiler toplanabilir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Düzenlediğimiz kampanyalar çerçevesinde kişisel verileriniz iş ortaklarımızla paylaşılabilir. iş ortaklarımız tarafından sunulan ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler ile kampanyaların belirlenmesi ve bunlardan haberdar olmanız amacıyla kişisel verileriniz bu kişilerle paylaşabilir. İş ortakları ve güncel olarak devam eden kampanyalar hakkında www.machka.com.tr web sitesi "İş Ortakları" bölümünden bilgi alabilirsiniz.

  Bunun haricinde verileriniz;

  - mevzuat gereği resmi makamlarla veya birleşme, varlık satışı ve benzeri işlemler sebebiyle işlemi tarafı olan kimselerle,

  - faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarıyla,

  - pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları düzenlemek amacıyla bu konuda bizlere desek olan üçüncü kişilerle,

  - Üye şirket ortaklarıyla paylaşılabilir. 

  Üyeliğin Sona Erdirilmesi çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10 (on) gün önceden bildirerek MACHKA Card Üye Programı Koşullarını 4'üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile feshedebilir ve üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz. Fesih bildirimi tarafımıza ulaştıktan sonra 3 işgünü içerisinde tarafınıza elektronik ticari iletilerin gönderilmesine son verilecektir. üyeliklerini sona erdiren üyelerin, MACHKA Card puanları, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde MACHKA Card puanları, üyelik sona erme tarihinde MACHKA tarafından silinir. Bu madde, MACHKA Card uygulamasının MACHKA tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

  Üyeliğiniz sona erdiğinde, aksine beyanınız olmadıkça bilgileriniz işbu politika çerçevesinde işlenmeye devam edilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmeniz halinde program süresince yaptığınız alışverişlere ilişkin tüm bilgiler silinecektir. Bu durumda, programa tekrar katılmanız halinde kişiye özel sunulacak tekliflerden yararlanamazsınız.

  BİLGİLERİNİZE ERİŞME, DEĞİŞTİRME VE İMHA TALEPLERİ

  Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

  • topladığı bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

  • bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

  • eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini isteyebilir

  • bilgilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini isteyebilir

  • otomatik analiz aleyhinize bir sonuç doğuruyorsa, itiraz edebilirsiniz

  • hukuka aykırı olarak işleme halinde zarara uğrama

  KULLANIM POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

  Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bu politika zaman zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler tarafınıza duyurulacaktır.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ İZİN

  MACHKA Card üye Programı Koşullarını ve MACHKA Card üyelik izin formunu arka sayfada yer alan koşullarda dahil olmak üzere dikkatle okuduğumu, içerisindeki tüm hükümleri anlayarak özgür irademle kabul ettiğimi, verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi ve bu bilgilerin ve alışveriş ve kişisel iletişim bilgilerimin bu politika şartları dahilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakatim olduğunu beyan ediyorum.

  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi  Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Ipekyol Giyim Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından her türlü, ürün tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza karlı, ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amaçları ile aşağıda belirtilen tarafıma ait iletişim adresine, telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak, ticari elektronik ileti gönderilmesıne ve kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine, bu maddenin içeriğini okuyarak ve anlayarak, serbest ve hür irademle izin ve onay verdiğimi, kabul ederim.