• Club Üyelik Programı Koşulları
  İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. CLUB ÜYELİK PROGRAMI KOŞULLARI
  1.İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. bünyesindeki club üyelik programları, İPEKYOL, TWİST ve MACHKA markaları için uygulanmaktadır.


  2.İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş’nin tüm Club üyelikleri ücretsizdir. İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC A.Ş., her zaman üyelikle ile ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.


  3.Club üyelik programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. Club üye programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.


  4.Üye’nin izin vermesi halinde, Club üyelik üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları üye’ye sunulacak; Club üyelik Başvuru Formu ve diğer yollarla verdiği kişisel bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına, aksini belirtmediği surece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan iletişim kurulmasına izin verir.


  5.Üye veri paylaşım tercihlerini web-sitesi veya call-center üzerinden değiştirebileceği gibi talebini İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş.’nin SMS ve e-posta gibi yazılı iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş.’nin hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla paylaşılacaktır.


  6.Club üyeliğin kullanımından, saklanmasından üye hamili sorumludur. Üye hamili, üyeliğin kaybolması, çalınması halinde İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş’ye durumu derhal bildirmekle sorumludur. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye hamili sorumludur.


  7.Club üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.’den, Üye’ye imkân sağlanamamasından dolayı İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz.


  8.Club puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, Club üye programından faydalanması için kendisine verilen üyelik numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; üyeliğin başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını ve diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder.


  9.Ipekyol Club, Twist Plus, Machka Club kredi kartı olarak kullanılamaz, bu club'lar ile ödeme yapılamaz.


  10.Club üyelik ile kazanılan, ertesi gün puan olarak kullanılabilir. TWIST, MACHKA ve İPEKYOL’ un club üyelik için puan kullanım süresi kazanılan tarihten sonraki yılın son gününe kadardır. Kullanım süresi dolmuş puanlar, her yılbaşında sıfırlanır.


  11.Club içinde biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.


  12.Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar dâhilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, birinci ve dördüncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından silinir.


  13.Club üye programı, İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından belirlenen mağazalarda geçerlidir. İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş., Club üye programının geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. Club üyelik kampanyalarının türleri ve şartları, her bir mağazada farklılık gösterebilir. İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş., farklı mağazalarında ve/veya İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. web sitelerinde geçerli olacak kampanyaları ve kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte serbesttir.


  14.Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek 4’üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işbu Sözleşme’yi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren Üye’ lerin, club puanlarını en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde club puanları üyelik sona erme tarihinde İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından silinir. Bu madde, club uygulamasının İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş. tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.


  15.Üye İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş.’ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle İPEKYOL GİYİM SAN.PAZ.VE TİC. A.Ş.’nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dâhilinde Club üye programı kayıtlarının kesin dâhil sayılacağını kabul eder.